együtt többet adhatunk

együtt többet adhatunk
Magyar Katolikus Egyház

Kérjük, rendelkezzen Ön is adója egyházi 1%-áról!

Technikai szám: 0011

Egyként hitben, közösségben! A Magyar Katolikus Egyház szolgálatain keresztül ezekben a rendkívüli időkben is a rászorulók mellett áll, reményt nyújtva számukra, megerősítve őket az Isteni Gondviselésbe vetett hitükben. Az Egyház lelki közösséget adva jelen van a családok boldog pillanataiban, emellett segíti őket életük nehézségeiben is. Intézményeiben a keresztény értékek szerint végzi oktató és nevelő munkáját, valamint karitatív tevékenységei során gondoskodik idős és beteg testvéreinkről.

Köszönjük, hogy 2021-ben is támogatták munkánkat!

Sok olyan helyzet adódik, amikor anyagi eszközökre is szükség van a hatékony segítéshez. Ehhez Ön is hozzá tud járulni személyi jövedelemadója egyházi egy százalékának felajánlásával, még ha a figyelembe vett kedvezmények miatt a ténylegesen fizetendő SZJA akár nulla forintra csökken. Ez az Ön számára semmilyen többletköltséget nem jelent. Sokunk kis ajándéka összeadódva komoly segítséget jelentve jó helyre kerül. Hitéleti szolgálatunkkal, karitatív segítségnyújtással és egyéb szociális tevékenységeinkkel is segítségre szoruló embertársaink mellett állunk.

Lelki közösséget adunk!

Támogassa a katolikus hitéletet adója 1%-ával. Az élet kezdetén, a házasságkötéskor, az élet nagy pillanataiban, valamint a földi lét befejezésekor is ott állunk híveink, és családjaik mellett. A rendkívüli helyzetekben is segítjük azokat, akik nehézségekkel küzdenek. Igyekszünk támogatni mindazok munkáját, akik az élet számtalan területén nap mint nap értünk dolgoznak, és minden Magyarországon élő katolikusnak lehetővé tenni, hogy a szentségekhez járulhasson, illetve minél többször kapcsolódhasson be a szentmisébe és más liturgiákba. Egy életen át segítünk lelkigondozással, lelki beszélgetésekkel testvéreinknek – sokszor a nap 24 órájában rendelkezésükre állunk.

Segítjük a családokat!

Segítsen adója 1%-ával, hogy a családok közösséggé válhassanak! A katolikus családokban zajló nevelés révén jövőt és reményt szeretnénk adni az embereknek, segítünk legyőzni a különböző generációkat elválasztó korlátokat. Társadalmunkban az értékek, nem pedig az érdekek mentén való közeledést, és a másik elfogadását tekintjük fontosnak.

Jelen vagyunk az oktatásban!

Segítsen adója 1%-ával annak a több mint száznegyvenezer diáknak, akik katolikus intézményekben tanulnak. A mai magyar oktatási rendszerben a Katolikus Egyház rendelkezik a legnagyobb hagyományokkal, és ez arra kötelez bennünket, hogy a minőségi oktatás biztosítása mellett, tanulóinkat következetesen a keresztény értékrendre, valamint közösségi értékekre neveljük. A jelenlegi helyzetben az iskolai katolikus nevelés az online térben is jelen van. Egyre több iskolánkban nyílik lehetőség az egyház karitatív tevékenységében való részvételre, amely még közelebb hozza azt a célkitűzésünket, hogy iskoláinkból a társadalom felelős tagjai, családjukat és tágabb környezetüket egyaránt szerető emberek kerüljenek ki.

Segítjük a rászorulókat!

Segítse adója 1%-ával azokat, akik szükséghelyzetben máshoz nem tudnak fordulni. Országos karitatív tevékenységünkkel, több ezer önkéntesünkkel támogatjuk a rászorulókat és a nehéz helyzetben lévőket. Szociális intézményeink mindenkor helytállnak. Évről évre visszatérő országos, valamint helyi akcióink mellett, katasztrófa- és egyéb szükséghelyzetekben is igyekszünk minél hamarabb, minél hatékonyabban kivenni a részünket a segítségnyújtásból. Nemcsak a katolikus híveket, hanem vallási hovatartozástól függetlenül minden rászorulót segítünk.

Segítünk a betegeknek!

Segítsen adója 1%-ával olyan idős embereken, akik számára nélkülözhetetlen a Katolikus Egyház betegápoló és támogató tevékenysége. Szeretetteli légkörben, figyelmesen, emberségesen végezzük szolgálatunkat kórházainkban, egészségügyi intézményeinkben, valamint szeretetotthonainkban. Jézus Krisztus szeretetparancsának megfelelően nemcsak meglátogatjuk, de szervezett formában támogatjuk is betegeinket, s igyekszünk számukra megfelelő közeget biztosítani a gyógyuláshoz.

Az Egyházról

A Magyar Katolikus Egyház országunk legnagyobb történelmi egyháza. Szent István királyunk államalapítása óta a magyar társadalom alapja a keresztény értékrend. A Katolikus Egyház küldetése Jézus Krisztus örömhírének továbbadása, valamint ehhez kapcsolódóan a szeretetszolgálat gyakorlása is. Ez a szolgálat már életünk kezdetén meghatározó szerepet tölt be, és az élet előrehaladtával egyre hangsúlyosabbá válik. Az Egyház egész életünket végigkíséri, így olyan szilárd támaszt nyújt, amelyre mindenki számíthat életútja minden szakaszában.

A Magyar Katolikus Egyház hitéleti és társadalmi szolgálatával mindenkihez szól, segítséget nyújt a családoknak, valamint az oktatás, a nevelés, a közösségi élet területein, de az egyedül élők mindennapjaiban is, tanúságot téve arról, hogy Isten a szeretet, ahogy az Újszövetségben is olvassuk.

A betegápolás, a karitatív tevékenység szeretetszolgálatunk egyik legfontosabb része: segélyszervezeteinkkel, kórházainkkal, szeretetotthonainkkal, árvaházainkkal, illetve a sok tízezer vallását gyakorló, keresztény ember önkéntes segítő szolgálatával reményt adunk a lelki vagy testi bajban szenvedő embertársainknak.

Kérjük, hogy támogassa idén is adójának egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait, hogy 2022-ben még több helyen végezhessük küldetésünket.